فرصت های صرفه جویی را در چهار منطقه میتوان نام برد

1) تولید

2) توزیع

3) مصرف در فرآیندها

4) جانشانی

کشف فرصت های صرفه جویی در این مناطق خود اصول و روشهای ویژه ای دارند که در جای خود مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. اما باید بدانیم که این روشها فقط نمونه های از پیش تعریف شده ای هستند که دنیا تجربه نموده است. اما در دنیای صنعت روشها و اصول صرفه جویی بسیاری وجود دارند که می تواند فقط و فقط ویژه آن فرآیند و مجموعه ای باشد که شما بررسی می کنید و در جایی نیز تعریف نشده است. اما متاسفانه دوستان گرامی که در ایران در این بخش فعالیت می نمایند فقط کلیشه های مطرح شده در دنیا را سر لوحه کار خود قرار داده و در تمامی صنایع آنرا دنبال می کنند. و این گونه بهینه سازی ها برخی مواقع نتایج خوبی به دنبال نخواهند داشت و ذهنیت صاحبان صنایع را منفی می نماید. لذا توصیه اکید من بر این است که پرسنلی که درگیر موضوع بهینه سازی انرژی هستند فرآیند ها را با دقت تمام بررسی کرده و بر تمام جوانب فرآیند مسلط شده سپس نقاط اتلاف را شناسایی کنید و تکیه بر اتلافات معمول در فرآیند نکنید و از تغییر تکنولوژی هم نهراسید چرا که در برخی مواقع با تغییر بسیار اندکی در طراحی و تکنولوژی به نتایج چشمگیری دست می یابید. همچنین دوستانی که به عنوان مشاور در سطح صنایع فعالیت می نمایند شناسایی دقیق فرآیندها را از یاد نبرده و جزو اولین فعالیتهای خود در امر ممیزی و بهینه سازی قرار دهند. هم اکنون بسیار دیده می شود که شناسایی سطحی فرآیندها انجام می پذیرد و این نوع آگاهی دید لازم را برای تحلیل کامل فرآیند به شما نمی دهد بنابراین در نهایت مجبور به مراجعه به کلیشه های از پیش آماده می شوید.

معمولا صاحبان صنایع اجازه تغییر و دستکاری تکنولوژی های خود را نمی دهند اما این شمائید که با تجزیه و تحلیل کامل پروژه تعریفی خود و بررسی تمام جوانب آن و تاکید بر منافع اقتصادی چشمگیر می توانید به آنها این اطمینان خاطر را بدهید که این تغییرات نتایج مثبتی به دنبال دارد. یکی از نکاتی که باید در ارائه پروژه های خود مورد توجه قرار دهید “برگشت آسان فرآیند به حالت قبل در صورتی که پروژه شما نتیجه بخش نبود ” چراکه این موضوع یکی از مهمترین نکات برای صاحبان صنایع است.

 از موارد مهم دیگری که باید در توجیه اقتصادی پروژه های صرفه جویی مد نظر داشت می توان “در دسترس بودن فناوری ، فضای در دسترس، نیروی انسانی ماهر، قابلیت اطمینان، خدمات قابل دستیابی ، تاثیر در زمینه ایمنی و بهداشت، کیفیت، تولید یا فرایند، الزامات نگهداری و در دسترس بودن قطعات یدکی و الزامات زیست محیطی” را نام برد که باید در متن توجیه اقتصادی پروژه به خوبی بیان شده باشند. فراموش نکنید عدم توجه به این موارد ممکن است آسیبهای زیادی در حین اجرا و یا در آینده به سازمان وارد نماید و تمام تلاش شما را بی نتیجه بگذارد.